UA-23836389-1 SIPE2017

Eftermiddagen var späckad med först först två mycket intressanta föredrag om DCS-risk vid flygning på hög höjd representerat som som bubbelbildning hos försökspersoner i en undertryckskammare presenterat på ett föredömligt sätt av Dr Richard Ånell följt av ett utmärkt föredrag av Dr Ola Eiken om SD som orsak till kraschen av ett civilt fraktflygplan i fjällvärlden för ca två år sedan.
Efter detta vidtog SIPE-föreläsningarna som samtliga var oerhört intressanta för alla oberoende av kunskapsnivå inom hyperbarmedicin. Det fanns något för alla! Program med abstract hittas
HÄR. Deltagarlistan på föranmälda deltagare.
SANMA tackar alla föreläsare för en fantastiskt intressant eftermiddag och vill också framföra ett speciellt tack för den donation som gjorde allt detta möjligt.


Ursprungligt mtrl:

SeV4_40_pgm
Scientia et Valebat 2017 kommer handla om Immersionslungödem/SIPE
SIPE är ett tillstånd som tidigare ofta tolkats som lungbristning hos dykare och drunkningstillbud eller astma hos triathlonsimmare. Den engelska termen är ”swimming induced pulmonary edema”- SIPE. Genom en donation har Svensk Flyg- och Dykmedicinsk Förening fått en unik möjlighet att bjuda in de internationella auktoriteterna Prof. Peter Wilmshurst, England och Prof. Richard Moon, USA.
Från Sverige kommer sjukvårdsgruppen bakom Vansbrosimningen: dr Annika Braman-Eriksson och medarbetare som nyligen publicerat en omfattande artikel om SIPE i Läkartidningen 2017;114. Konferensen riktar sig till läkare såväl som instruktörer inom dykning och vattensport.
Tid och plats:
torsdag 7/12-17 kl 13-17, ABF-huset. Sveavägen 41, Stockholm.
Anmälan genom att skicka ett mail enligt information här.

Inbjudan till konferens om immersionslungödem/SIPE; 

ett tillstånd som tidigare ofta tolkats som lungbristning hos dykare och drunkningstillbud eller astma hos triathlonsimmare. Den engelska termen är "swimming induced pulmonary edema" SIPE.
Genom en donation har Svensk Flyg och Dykerimedicinsk Förening fått en unik möjlighet att bjuda in de internationella auktoriteterna Prof Peter Wilmshurst, England; och Prof Richard Moon, USA.
Från Sverige kommer sjukvårdsgruppen bakom Vansbrosimningen: dr Annika Braman-Eriksson och medarbetare som nyligen publicerat en omfattande artikel om SIPE i Läkartidningen 2017;114.
Konferensen riktar sig till läkare såväl som instruktörer inom dykning och vattensport.
Tid och plats: torsdag 7/12 kl 13-17, ABF-huset, Sveavägen 41, 111 83, Stockholm
Vänligen anmäl dig snabbt då vi på grund av stort intresse kan behöva begränsa antalet deltagare.
Vill du bidra med fallrapport eller föredrag på 10-20 minuter är du välkommen att kontakta sekr(at)sanma.se senast 2017-10-22 _________________________________________________________________________

__pulmonary-edema-anm_______________________________________________________________________

Deltagaravgift: Föreläsare deltar utan kostnad.
Medlemmar i SANMA 300:- 
Övriga 500:-
Kaffe och tilltugg ingår.
PG 552059-8 (Nordea clearing 9960). 
Märk inbetalningen SIPE + namn (om otillräcklig plats maila gärna kassören: eko(at)sanma.se)
Mer information med föreläsningsprogram kommer på www.sanma.se
Sponsorer välkomnas att vara med i abstracts/programblad: kontakta kassören via eko(at)sanma.se
Abstracts kommer att skickas till alla som anmäler sig.
Sprid gärna denna inbjudan till intresserade kollegor och vänner!
Välkomna.
 
Styrelsen SANMA