UA-23836389-1 SANMA

MEDLEMSKAP ger kunskap och behörighetspoäng. Föreningen vänder sig till intresserade inom flyg- och marinmedicin/"human factors"/verksamheter i extrema miljöer och komplicerade tekniska system - dvs inte bara läkare. Många av våra föredragshållare kommer från andra branscher.

Medlemsavgift:
Flygläkare 250 kr
Dykläkare och övriga 200 kr
Företagsmedlem 500 kr

Avgiften betalas till Plusgiro 55 20 59-8, med angivande av namn Skicka sedan ett mail till skattmästare Olle Sandelin med vanlig postadress och personnummer. Det seanser underlättar för oss att återfå kontakten när du bytt bostads- eller e-mailadress. Medlemskap ger rätt att delta i föreningens kvällsmöten med tillhörande buffé samt ger rabatt på större arrangemang.

För flygläkarbehörigheten ger kvällsföreläsningar 1 poäng och Riksstämmodeltagande 3 poäng, vilket rapporteras till Transportstyrelsen.
För dykläkare är att vänta liknande krav på fortbildning och/eller deltagande i relaterade verksamheter.
För flygläkares poängvärdering se länk under "
Utbildning/kurser".

Föreningens insignier säljes vid föreningsmöten.
Klistermärke Tygmärke Klubbnål
Organisationsnummer: 802015-3824
Plusgiro: 55 20 59-8

 
Officiell adress ordförande Håkan Sköldefors SANMA c/o Flyg och dykmedicinskt centrum, Aleris, Olivercronas väg 1, 113 24 Stockholm
Adress skattmästare Olle Sandelin SANMA, Kungsgatan 75 lgh 1501, 112 27 Stockholm