UA-23836389-1 SANMA

MEDLEMSKAP ger kunskap och behörighetspoäng. Föreningen vänder sig till intresserade inom flyg- och marinmedicin/"human factors"/verksamheter i extrema miljöer och komplicerade tekniska system - dvs inte bara läkare. Många av våra föredragshållare kommer från andra branscher.
SANMA följer GDPR. I och med att du betalar medlemsavgiften samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i vårt medlemsregister samt för medlemsinformation via epost. Vi skyddar dina personuppgifter, de lämnas aldrig ut till någon utomstående.

Medlemsavgift:
Flygläkare 250 kr
Dykläkare och övriga 200 kr
Företagsmedlem 500 kr

Avgiften betalas till Plusgiro 55 20 59-8 eller till Swish nr 123 557 3613, med angivande av namn. Skicka sedan ett mail till skattmästare Thomas Sundberg med vanlig postadress och personnummer. Det seanser underlättar för oss att återfå kontakten när du bytt bostads- eller e-mailadress. Medlemskap ger rätt att delta i föreningens kvällsmöten med tillhörande buffé samt ger rabatt på större arrangemang.

För flygläkarbehörigheten ger kvällsföreläsningar 1 poäng och Riksstämmodeltagande 3 poäng, vilket rapporteras till Transportstyrelsen.
För dykläkare är att vänta liknande krav på fortbildning och/eller deltagande i relaterade verksamheter.
För flygläkares poängvärdering se länk under "
Utbildning/kurser".

Föreningens insignier säljes vid föreningsmöten.
Klistermärke Tygmärke Klubbnål
Organisationsnummer: 802015-3824
Plusgiro: 55 20 59-8

 
Officiell adress ordförande Håkan Sköldefors SANMA c/o Flyg och dykmedicinskt centrum, Aleris, Olivercronas väg 1, 113 24 Stockholm
Adress skattmästare Olle Sandelin SANMA, Kungsgatan 75 lgh 1501, 112 27 Stockholm