UA-23836389-1 SANMA

Flyg- och Marinmedicin

Omgivningsfysiologi KTH - Flyg- och marinmedicinsk forskning
Dansk Flyve- & Dykkemedicinsk Selskab

Flygmedicin


ESAM - European Society of Aviation Medicine
ASMA - AeroSpace Medical Association
ICASM - International Academy of Aviation and Space Medicine
AAME - The Association of Aviation Medical Examiners
NFF - Norsk Flymedisinsk Forening
SFPF - Svensk Flygpsykologisk Förening
AircrewHealth.com
FAA - OAM - Office of Aerospace Medicine
The 1% rule
SFF - Svenska Fallskärmsförbundet

Dyk-/hyperbarmedicin

Dykerimedicin - Hans Örnhagen
EDTC - European Diving Technology Committee
DAN - Divers Alert Network
CMH - Centrum för Maritim Hälsa
NBF - Norsk Baromedisinsk Forening
EUBS - European Underwater and Baromedical Society
UHMS - Undersea and Hyperbaric Medical Society
SSDF - Svenska sportdykarförbundet
SDHF - Svensk Dykerihistorisk Förening - Bli medlem, detta är dykerimedicinens vagga!
Sjöhistoriska Muséet

SSDF Hälsodeklaration för introdyk
SSDF Hälsodeklaration för sportdykning
SSDF Läkarundersökningsblankett för sportdykning
RSTC Hälsodeklaration och intyg på svenska
RSTC
Hälsodeklaration och intyg på engelska

Tips på flyg- och dykerimedicinska länkar mottages tacksamt - både vetenskap och historia - till
info@sanma.se