UA-23836389-1 SANMA

Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Scientia et Valebat 2017 kommer handla om Immersionslungödem/SIPE
SIPE är ett tillstånd som tidigare ofta tolkats som lungbristning hos dykare och drunkningstillbud eller astma hos triathlonsimmare. Den engelska termen är ”swimming induced pulmonary edema”- SIPE. Genom en donation har Svensk Flyg- och Dykmedicinsk Förening fått en unik möjlighet att bjuda in de internationella auktoriteterna Prof. Peter Wilmshurst, England och Prof. Richard Moon, USA.
Från Sverige kommer sjukvårdsgruppen bakom Vansbrosimningen: dr Annika Braman-Eriksson och medarbetare som nyligen publicerat en omfattande artikel om SIPE i Läkartidningen 2017;114. Konferensen riktar sig till läkare såväl som instruktörer inom dykning och vattensport.
Tid och plats:
torsdag 7/12-17 kl 13-17, ABF-huset. Sveavägen 41, Stockholm.
Anmälan genom att skicka ett mail enligt information här.

Inbjudan till TS Flygläkarseminarium 2017
OBS!
Nytt infobrev från TS och Agenda

SANMA bjuder in till traditionell klubbkväll kvällen före TS-dagen.
Torsdagen 26 oktober kl 1830- 2030 ses vi i cafeterian på Sabbatsberg,
Olivecronas väg 1 i Stockholm. Det bjuds på något att äta samt något att lyssna på - programmet är inte fastställt än. Mer info kommer.
Anmälan till sekreteraren senast 9 oktober, maila till sekr(at)sanma.se

För er som missat Sthlms nya begivelse under jord, klicka HÄR

Årsmötesprotokoll 2017 från årsmötet på KTH

Norsk Dykerihistorisk Förening har
möte 24-27 augusti 2017

Lista över
flygmedicinska kongresser 2017 från TS

Läs Hans örnhagens Nyhetsbrev dykerimedicin

Mycket intressant program om grottdykning som går i baklås och de olagliga recovery dives som följde vilka mycket väl kunnat sluta lika illa.


MoIRanaGrottdyk9%

Titta på robotteknik på djupet. Själva filmen måste man tyvärr ladda separat: lågupplöst eller högupplöst.

Läkemedelsverket har uppdaterat texten om HBO
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information.

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se
agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!


Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa
föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &