UA-23836389-1 SANMA Scientific Session 2014

SANMAlogo_u_ram

Scientia et Valebat
4 december 2014
Riksstämman har blivit väl dyr så i år
prövar SANMA i egen regi
Fria föredrag eftermiddagen den 4 december kl 13-17
Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kaffepaus beräknas till 1445 - 1515
Allt till lägsta möjliga kostnad. Abstractbok ingår