UA-23836389-1 Abstracts 2014

Abstracts 2014

1. Care of the flyer - needs for new medical approach

2. Passiv G-tolerans; kardiovaskulära omställningar under G-belastning vis-a-vis under cold-pressor test samt vid stimulering av arteriella baroreceptorer

3. Dekompressionsbelastning vid trimixdykning: Jämförelse mellan dykning med konstant fraktion och konstant partialtryck oxygen

4. Predisponerar helium i dykgasen för arteriella bubblor?

5. Svenskt dykeri och dykerimedicin i 50 år

6. Möjligheterna att i dynamisk flygsimulator (DFS) återskapa rörelsemönster som vid flygning är grundläggande. 1. Koordinerad kurvtagning

7. Möjligheterna att i dynamisk flygsimulator (DFS) återskapa rörelsemönster som vid flygning är grundläggande. 2. Positionsändring vid hovring