UA-23836389-1 Riksstämman 2013

Riksstämman hålls i år på Stockholm Waterfront (mellan Centralen och Stadshuset) och det vetenskapliga programmet den 5/12 för flyg- och dykmedicin är preliminärt enligt följande:

1) JÄMFÖRELSE MELLAN OLIKA DEKOMPRESSIONSTABELLER MED HJÄLP AV ULTRALJUDSDOPPLER - M. Gennser, O. Frånberg, S.L. Blogg

2)
ANTALET DEKOMPRESSIONSSJUKA MINSKAR - VARFÖR? - Hans Örnhagen, Per Arnell, Nicklas Oscarsson och Sandra Wenneberg

3) DÖDSFALL I SAMBAND MED DYKNING MED ÅTERANDNINGSAPPARATER – ETT MÄNNISKA-MASKIN INTERAKTIONSPROBLEM - Oskar Frånberg, Mikael Gennser.

4) HUMAN FACTOR RELATERADE FLYGHAVERIER – J29, DEN FLYGANDE TUNNAN, VÄRLDSKLASS ELLER LIVSFARLIG - Jan Linder

5) INTRAOKULÄRT TRYCK OCH OXYGENERING AV HJÄRNANS FRONTALLOB UNDER LÅNGVARIG, MÅTTLIG G-BELASTNING I HUVUD-FOT-RIKTNING - Mikael Grönkvist, Michail Keramidas, Ola Eiken

6)
METSIM, ETT HJÄLPMEDEL FÖR ATT TESTA SLUTNA ANDNINGSAPPARATER PÅ ETT FYSIOLOGISKT SÄTT - Oskar Frånberg, Mario Loncar, Åke Larsson, Mikael Gennser och Hans Örnhagen

7)
INDIVIDUELLA SÄRDRAG I SPATIAL ORIENTERINGSFÖRMÅGA VID EN SIMULERAD KOORDINERAD SVÄNG I GONDOLCENTRIFUG/DFS - Arne Tribukait, Eddie Bergsten, Ola Eiken

8)
VIKTEN AV VÄLKÄNDA ETABLERADE RISKFAKTORER SÅSOM RÖKNING, ÖVERVIKT, HÖGT BLODTRYCK OCH FÖRHÖJDA BLODFETTER FÖR MORTALITET OCH INSJUKNANDE I AKUT HJÄRTINFARKT HOS MILITÄR FLYGANDE PERSONAL – EN LONGITUDINELL STUDIE MED UPPREPADE MÄTNINGAR - Anette Linnersjö, Lars-Åke Brodin, Carin Andersson, Lars Alfredsson, Jan Linder, Niklas Hammar