UA-23836389-1 Årsmöte 2013

Årsmötet 2013 hölls i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata i Stockholm den 6 maj.

Det hela började med lunch för att sedan följas av ett program som du kan se i kallelsen nedan.

Kallelse
Årsmötesprotokoll