UA-23836389-1 Årsmöte 2012

Årsmötet 2012 hölls på Hässlö flygplats fredagen den 11 maj hos Scandianavian Aviation Academy där en av SANMAs medlemmar AME Michael Sjöö är delägare.
Det hela började med flygning med instruktör för hugade medlemmar och därefter vidtog en föreläsning:
“Säkerhet vid flygoperativ verksamhet” och sedan årsmöte.