UA-23836389-1 Riksstämman 2011

Nov/Dec 2011

SANMAs program på Riksstämman 2011


Onsdagen den 30 november
Sal B9/10

14:00 – 18:00
Fria föredrag Moderator: Richard Söderberg
14:00 – 14:20
Betydelse av in vivo styvhet hos perifera blodkärl ur ett flygmedicinskt perspektiv. Roger Kölegård, Ola Eiken
14:20 – 14:40
Flying with a blebb – things to know about new techniques in glaucoma surgery. Gysbert van Setten
14:40 – 15:00
Betydelsen av flygerfarenhet för förmågan att uppfatta förändringar i pitchposition i gondolcentrifug/DFS. Arne Tribukait, Mikael Grönkvist, Ola Eiken
15:00 – 15:20
Patienttransporter med fixed wing (EW). Agneta Karlfeldt
15:20 – 15:40
Effekter av tryckbortfall i G-skyddssystemet i JAS 39 Gripen. Miakel Grönkvist, Eddie Bergsten, Ola EIken
15:40 – 16:10
PAUS
16:10 – 16:30
Metoder för effektivare utprovning av dekompressionstabeller för dykning. Mikael Gennser, Ulf Bergh
16:30 – 16:50
Perforation of the right main bronchus, detected by HRCT 3D technique. László Bense, Gunnar Eklund, Håkan Jorulf, Árpá Farkas, Imre Balásházy, Göran Hedenstierna, Ádám Krebsz, Balázs G. Madas, Jerker Eden Strindberg, Mikael Gennser, Johan Douglas
16:50 – 17:10
Tryckutjämningssvårigheter vid dykning – ett utbildningsproblem? Olle Sandelin, Hans Örnhagen
17:10 – 17:30
Dykerimedicin – var står Försvaret? Johan Douglas


------------------------------
Vad gäller Transportstyrelsens utbildning och kalender, se också här.