UA-23836389-1 Arsmote 2018

SANMA kallar till årsmöte 18-05-21 kl 1830 Sabbatsbergs sjukhuscafeteria.

Anmäl dig senast 14/5 till sekr för att försäkra dig om en smörgås.

1830 Registrering och mingel med smörgås och dryck

1910 Föredrag: Trafikpiloters hälsa, säkerhetsbeteende och arbetsvillkor i relation till säkerhetsklimat.
Fil dr /projektledare Marika Melin (Inst f Klinisk Neurovetenskap KI)

20.00 Årsmötesförhandlingar - Dagordning bifogas

20.45 Avslut

Marika Melin, Emil Lager och Petra Lindfors: Arbete och Hälsa 2018;52 (2)
Utifrån syftet att undersöka piloters uppfattningar av säkerhetsklimat och beskriva hur säkerhetsklimatet är relaterat till piloters arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsbeteende, visar vår studie på påtagliga och statistiskt säkerställda skillnader mellan olika kluster av säkerhetsklimat. Piloter i det som kallats högriskklimatkluster hade genomgående sämre arbetsvillkor, sämre hälsa och sämre återhämtning, högre nivåer av ångest och depression, fler incidenter och misstag och farligare säkerhetsbeteenden än piloterna i de kluster som benämnts låg- respektive mellanriskklimat. Utöver att skillnaderna var statistiskt säkerställda var de också förvånansvärt stora.

Med vänlig hälsning

Claes Bothin
sekr SANMA