UA-23836389-1 AMM SIPE Gbg

”Lungödem vid dykning och simning SIPE”
Prel program för 
 
Tid Torsdag 24 maj kl 16.00-17.30
Lokal: Karl Isaksson Medicinaregatan 16A
Målgrupp: Sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor) yrkesdykare (t ex dykinstruktörer)
 
Anmälan: madeleine.modig@gu.se (ingen kostnad)
Arrangör: Arbets-och miljömedicin Sahlgrenska Sjukhuset och Akademin och Svensk Flyg och Marinmedicinsk Förening.
 
Ungefärligt tidschema
16.00 Välkommen Prof Mats Hagberg (ordf)
16.05 Varför seminarium om SIPE nu? Docent Hans Örnhagen Stockholm
16.20 Exempel på fall med SIPE i Göteborg Företagsläkare/dykläkare Lena Ehrenström
16.35 ”Hur får man lungödem – mekanism” (Överläkare Peter Lundgren/el kollega)
16.50 Vetenskapliga kliniska studier av SIPE och dess behandling och förebyggande Mats Hagberg
17.00 Erfarenheter från internationellt symposium i Stockholm dec 2017 Hans Örnhagen, Lena Ehrenström och Mats Hagberg
17.10 Diskussion och frågor, information om kunskapssammanställningar och web föreläsningar
17.30 Avslut