UA-23836389-1 RS

Att googla Richard Söderberg ger onekligen en bild av hans bredd i såväl artiklar, intervjuer som bilder. De senare spänner från

RS i segel

till

MysRS

Helt säkert är det hans entusiasmerande sätt som de flesta av oss faller för. Han kan på ett sätt som få andra göra oss till intresserade åhörare genom förmågan att tweaka den torraste information och göra den tillgänglig. All respekt för pensionsmotiven med han kommer vara mycket saknad som bollplank.