UA-23836389-1 NBF årsmöte 2014

Från: Jan Risberg (jri(at)nui.no)

Ämne:
Norsk Baromedisinsk Forening: Program for årsmøte 28.3.2014 (Statoil Sandsli, møtestart kl 09)

Det nærmer seg årsmøtet i Norsk Baromedisinsk Forening. Et spennende program er vedlagt. Møtet blir avholdt på Statoil Sandsli, Auditoriet og vi starter altså møtet kl 09.
Vi håper virkelig å se flest mulig av dere på møtet. Av hensyn til lunsj så MÅ dere gi beskjed om deltagelse. Send den til Olav Eftedal (som kopiert på denne e-posten) - ikke til meg.

Program for selve årsmøtet er distribuert tidligere.

Fra et av foreningens mest kunnskapsrike og noble medlemmer har det innkommet følgende forslag til behandling på årsmøtet:

«I tråd med gjeldende praksis og sedvane i de aller fleste foreninger skal heller ikke Norsk Baromedisinsk forening ha noe eventuelt-punkt blant sakene på Årsmøtet, selv om dette ikke er eksplisitt angitt i Vedtektene»

Forslagsstiller har følgende utdypende kommentar
Ett slikt vedtak skal ikke på noen måte være til hinder for at det er eventuelt-punkt som del av det vanlige medlemsmøtet.

Styret har valgt å ikke realitetsbehandle forslaget ift det kommende årsmøtet. De ulemper og risiki knyttet til bibeholdelse av eventuelt-punktet på dette årsmøtet antas å representere en begrenset risiko for liv, helse, ytre miljø, omdømme og foreningens overordnede formål. Styret overlater derfor til foreningens medlemmer å ta stilling til hvordan denne utfordrende problemstillingen skal håndteres ved fremtidige årsmøter.