UA-23836389-1 SANMA

Årsmöte i SANMA den 21 maj klockan 18.30. Lokalen är cafeterian på Sabbatsbergs sjukhus på Dalagatan i Stockholm. Marika Melin höll ett oerhört intressant föredrag om effekten av piloters försämrade arbetssituation i dagens avreglerade europeiska luftrum.

AMM i Gbg inbjuder tillsammans med SANMA till ett minisymposium "Lungödem vid simning och dykning - SIPE" 180524 i Gbg.

AMM i Gbg har en refresher i tjänstbarhetsbedömning av personer sysselsatta inom yrken med hög fysisk belastning.

6th European Congress of Aerospace Medicine - 2018

SPUMS möte 2018 kommer hållas i Duban, SA.

Flygdagskalender

Svensk Dykerihistorisk Förenings (SDHF) hemsida finns bl a öppettiderna om ni skulle ha vägarna förbi Djurgården. Det ligger insprängt mellan Wasamuséet och Gröna Lund nere vid vattnet. Som dykeriintresserad måste man någon gång komma hit och titta - detta är nutidshistoria!