UA-23836389-1 SANMA

Medicinska kontroller i arbetslivet uppdateras med en ny version (2019:3)som börjar gälla den 1/11-2019 och alltså ersätter AFS 2005:6. Den nya författningen hänvisar till EDTCs undersökningsblankett. Detta kan ställa till en del bekymmer då EDTC har en annan undersökningsprincip vad gäller såväl periodicitet, bör- respektive skallkrav som kaliber på undersökande och tolkande doktorer. EDTCs "Fitness to dive standards" inklusive blankett hittar du här.

Nytt
flygmedicinskt regelverk implementerades den 30nde januari 2019.

ESAM-aktiviteter

SPUMS-aktiviteter och tidskrifter

Flygdagskalender

Svensk Dykerihistorisk Förenings (SDHF) hemsida finns bl a öppettiderna om ni skulle ha vägarna förbi Djurgården. Det ligger insprängt mellan Wasamuséet och Gröna Lund nere vid vattnet. Som dykeriintresserad måste man någon gång komma hit och titta - detta är nutidshistoria!