Välkommen till SANMA - Sveriges Flyg- och Dykmedicinska Förening

Kallelse till ÅRSMÖTE 15/5-17 på KTH

Norsk Dykerihistorisk Förening har möte 24-27 augusti 2017

Lista över flygmedicinska kongresser 2017 från TS

Notera att det planeras en EDTC-kurs på AMM i Gbg 10-12/5 i vår.

Mycket intressant program om grottdykning som går i baklås och de olagliga recovery dives som följde vilka mycket väl kunnat sluta lika illa. Kan ses till februari 2017.Tyvärr borttaget från SVTPlay, men om ngn hittar en länk får ni gärna höra av er.

MoIRanaGrottdyk9%

Titta på robotteknik på djupet.

Läkemedelsverket har uppdaterat
texten om HBO
Det är glädjande att Läkemedelsverket uppdaterar så att ny och aktuell information finns att tillgå. Tyvärr nämns inget om den positiva effekt som tidigt insatt normobar oxygen (100%) har vid tidiga stadier av dekompressionssjuka. Redan 2009 påpekades detta för läkemedelsverket utan att information infördes i Läkemedelsboken eller på hemsidan. I FASS-text finns numera denna information.

Transportstyrelsens årliga möte på Arlanda har hållits under huvudtemat Flygpsykologi. (Se
agenda.) Ett problem som blottlades var frågan om vart man kan hänvisa piloter med flygpsykologiska bekymmer. En länk förmedlades: http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/
En mycket uppskattad punkt var kahoot.it. En frågesport som vi gärna ser mer av!

Protokoll från årsmötet 2016 den 9/5 i Gamla Stan!

Styrelsen har haft möte. Läs protokollet.

Läs ordförandens brev

Nu kan ni läsa föreningens svar till myndigheternas samverkansgrupp (MSG) på deras kartläggning av behovet av ett nationellt kunskapsunderlag, rekommendationer och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Naturligtvis rörande vår del av desamma.

Föreningen verkar för att öka kunskapen inom de flyg- och dykmedicinska områdena och samtidigt överföra kunnandet till det kliniska arbetsgolvet.

Föreningen har ett årsmöte på våren till vilket vi alltid har en inbjuden föreläsare som talar över ett aktuellt ämne. Likaledes håller föreningen en utbildningskväll dagen före Transportstyrelsens utbildningsdag. På Läkarsällskapets Riksstämma utgör föreningen en egen undersektion med ett program som normalt upptar ca en halv dag. Programmet brukar vara balanserat mellan flyg- och dykmiljön och vår uppfattning är att flyg- och dykmedicin har flera gemensamma beröringspunkter och att samarbetet mellan dessa miljöer tillför synergieffekter för båda.
Föreningen stöds av &
UA-23836389-1